MÈTODE DE RESERVA I PAGAMENT

 

 1. El client accedeix a la secció de reserva dins la pàgina cafemisteri.cat i selecciona la data i l’hora en la que vol realitzar la seva reserva i compra del servei.
 2. Desprès d’aquesta selecció, l’usuari confirma que vol realitzar el pagament escollint entre transferència bancària o pagament directe amb targeta de crèdit.
 3. Si l’usuari escull pagament mitjançant transferència bancaria rebrà un mail amb la informació necessària per a realitzar aquest ingrés que haurà de dur a terme 4 dies abans de la data de la reserva escollida, assumint totes les despeses que el seu propi banc pugui incloure. En el cas de que Cafè Misteri no rebi aquesta transferència abans de les 48h de la reserva, Cafè Misteri es reserva el dret d’anul·lació de dita reserva.
 4. Si l’usuari escull fer pagament amb targeta de crèdit, es dirigeix automàticament al servidor de La Caixa.

La seguretat del pagament a cafemisteri.cat està garantitzada pel TPV virtual de La Caixa. Les dades de la targeta de crèdit s’introdueixen a la pròpia pàgina del banc, pel que en ningun moment cafemisteri.cat coneix les dades de la seva targeta de crèdit i NO queden emmagatzemades dins la nostre basa de dades.

 • En tots els casos anteriors, quan l’usuari ha finalitzat la reserva, Cafè Misteri envia un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva al mail facilitat per l’usuari durant el procés de compra, si aquest correu no és rebut, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb Cafè Misteri enviant un mail a info@cafemisteri.com
 • L’usuari pot demanar una factura de la compra enviant un mail a info@cafemisteri.com amb l’assumpte “Factura” especificant les dades necessàries: nom i cognoms o raó social de l’empresa, cif i adreça.

 

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS DE LA RESERVA

 

 1. Una reserva pot ser canviada o cancel·lada mitjançant el correu electrònic: info@cafemisteri.com, trucant al nostre telèfon 931648284 o dirigint-se personalment al nostre establiment ubicat a Passeig vint-i-dos de juliol, 331 de Terrassa. En cas de canvi o cancel·lació, l’usuari haurà de rebre un mail de confirmació d’aquest canvi o cancel·lació, en cas de no rebre cap mail, l’usuari s’haurà de tornar a posar en contacte amb Cafè Misteri amb una de les vies anteriorment esmentades.
 2. Cafè Misteri només tornarà els diners de la reserva en el cas de que la cancel·lació s’efectuï amb 4 dies d’antelació a la data reservada.
 3. Si el canvi o cancel·lació s’efectua amb 2 o 3 dies d’antelació (48h-72h) a la data reservada, no es retornaran els diners però si es permetrà escollir un dia i hora diferents.
 4. Si el canvi o cancel·lació s’efectua el dia abans o el mateix dia a la reserva (menys de 24h), Cafè Misteri no retornarà els diners ni canviarà la data de la reserva.
 5. Si per raons tècniques o d’algun altre tipus Cafè Misteri no puguès proporcionar el servei, les reserves que es vegin afectades es canviaran de data o es retornaran els diners, opció a escollir pel client.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

 1. Qualsevol persona pot participar al nostre joc d’escapar sota el seu propi risc. Cafè Misteri no es fa responsable de possibles accidents que els participants puguis tenir durant el joc si aquest accident ha estat per una negligència, mala conducta o mala manipulació de les instal·lacions o objectes que es puguin trobar dins les instal·lacions de Cafè Misteri.Cafè Misteri disposa d’una sortida d’emergències dins l’habitació.
 2. A Cafè Misteri cal arribar puntual, passats 15 minuts de l’hora de la reserva, el cronòmetre es posarà en marxa i els usuaris tindran menys temps per assolir el joc.No presentar-se o arribar extremadament tard comportarà la pèrdua del dret a participar al joc, així com la pèrdua dels diners de la reserva. La duració màxima del joc és d’exactament una hora, no es possible estendre aquest temps.
 3. Cafè Misteri es un joc pensat per a persones majors de 18 anys, tot i que hi poden participar menors de a partir de 14 anys acompanyats d’almenys un adult.
 4. Cafè Misteri es reserva el dret d’admissió en els següents casos:
  • Cafè Misteri podrà indicar l’abandonament del joc a un o varis jugadors amb mala conducta i/o mala manipulació del entorn: parets, mobles i objectes.
  • Està prohibit fer fotografies o fer gravacions al interior de l’habitació.
  • Està prohibit participar sota els efectes del alcohol, drogues o altres substàncies psicotrópiques que alterin la ment, així com consumir-les en el moment del joc.
  • Està prohibit menjar o fumar dins el joc.
 5. No aconseguir sortir del joc en 60 minuts és una possibilitat dins del joc, pel que no es retornaran els diners.
 6. Cafè Misteri es reserva el dret de demanar drets d’imatge als participants del joc per ser penjades a xarxes socials i us promocional.